Celotno gradivo na teh spletnih straneh, prikazane slike, besedila, cene in druge storitve so namenjeni obstoječemu prodajnemu programu v času njegove izdelave in predstavljajo splošne ter nezavezujoče informacije. Z dostopanjem do teh spletnih strani in uporabo njihovih vsebin brezpogojno in brez omejitev sprejemate te pogoje uporabe in vsa morebitna tveganja, ki bi se lahko pojavila ob uporabi teh spletnih strani. Vsebine in slike, ki so na voljo na teh spletnih straneh, uporabljate izključno za osebne namene in na lastno odgovornost.

 

Družba Renault Nissan Slovenija d.o.o., si bo do največje možne mere prizadevala, da bodo informacije na teh spletnih straneh točne in posodobljene, pri čemer pa ne prevzema odgovornosti in prav tako zanika vsakršno odgovornost, ki bi lahko kakor koli nastala na podlagi teh spletnih strani ali zaradi njihove uporabe, ter kakršno koli škodo, ki jo uporabnik ali tretja oseba lahko utrpita ob uporabi ali zlorabi teh spletnih strani oziroma zaradi napake na teh spletnih straneh.

 

Te spletne strani lahko vsebujejo povezave ali preusmeritve na druge spletne strani, za katere skrbijo tretje osebe in nad katerimi družba Renault Nissan Slovenija d.o.o., nima pregleda. Te povezave so na voljo zgolj za dostop do koristnih informacij. Dostop do teh spletnih strani je možen tudi prek povezav in preusmeritev na straneh tretjih oseb, nad katerimi družba Renault Nissan Slovenija d.o.o., nima pregleda ali nadzora. Družba Renault Nissan Slovenija d.o.o., ne jamči in ne daje nobenih zagotovil glede točnosti, aktualnosti ali popolnosti katerih koli informacij, ki so na voljo na takšnih spletnih straneh, in ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali oškodovanje, ki bi nastali na podlagi takšnih vsebin ali informacij.

 

Te spletne strani in portal za izdelavo ponudb, skupaj z vsemi gradivi in vsebinami (besedila, podatki, slike itd.) so v celoti zaščiteni z avtorskimi pravicami. Dokumente, podatke in informacije, ki so objavljeni na teh spletnih straneh, je brez predhodnega izrecnega soglasja družbe Renault Nissan Slovenija d.o.o., prepovedano razmnoževati, razpošiljati ali na kakršen koli način uporabljati v komercialne namene oziroma v kateri koli drug namen, ki bi lahko povzročil škodo družbi Renault Nissan Slovenija d.o.o., oziroma kateri koli tretji osebi. Dokumente, podatke in informacije, ki so objavljeni na teh spletnih straneh, lahko uporabljate samo za osebne potrebe, ob upoštevanju vseh avtorskih in lastninskih pravic ter pravic tretjih oseb.

 

Osebne podatke in informacije v zvezi z vami, ki jih zbiramo na teh spletnih straneh, potrebujemo za posredovanje odgovorov na vaša povpraševanja, določitev termina za obisk ter pošiljanje e-novic družbe Renault Nissan Slovenija d.o.o. (elektronska sporočila o novostih). Zbrani osebni podatki in informacije so namenjeni izključno družbi Renault Nissan Slovenija d.o.o., njenim podružnicam ali članom prodajno-servisne mreže ter kateri koli organizaciji, ki jo najame družba, in sicer za potrebe marketinga, anketiranja, analiziranja (raziskovanja) trga ali, če se s tem strinjate, za pošiljanje komercialnih ponudb. Osebni podatki in informacije so zaupne narave in v posesti družbe Renault Nissan Slovenija d.o.o., njenih podružnic in članov prodajno-servisne mreže. Zbrani podatki so obravnavani kot osebni podatki in se kot takšni obdelujejo v skladu z veljavnimi predpisi Evropske unije, z Zakonom o zaščiti osebnih podatkov in drugimi predpisi Republike Slovenije.

 

V skladu z določbami Zakona o zaščiti osebnih podatkov imate pravico kadar koli podati zahtevo za dostop, prepis, kopiranje, dodajanje, popravljanje, blokiranje in brisanje svojih osebnih podatkov. Svoje soglasje za uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete. Za uresničitev katere od zgoraj navedenih možnosti nam svojo željo pisno sporočite na naslov Renault Nissan Slovenija d.o.o., Služba za stike s kupci, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na brezplačno telefonsko številko 080 10 81 ali na e-naslov pisite.nam@renault.si.

 

Renault Nissan Slovenija d.o.o., si pridržuje pravico do spreminjanja vsebin na teh spletnih straneh, pri čemer ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice, ki bi nastale zaradi teh sprememb.

 

Renault Nissan Slovenija d.o.o., si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe. O vsaki spremembi teh pogojev uporabe bodo uporabniki obveščeni pravočasno in na ustrezen način. Spremembe teh pogojev uporabe začnejo veljati z dnem njihove objave na spletnih straneh.